Icon

Ventourakis Bros. Co.

Athens, Greece

2011

Print mounted on wood

2 5/8 x 3 3/8 inches