Icon

Ventourakis Bros. Co.

Athens, Greece

2011

Metal with print on wood

2 7/8 x 3 7/8 inches