Icon

Ventourakis Bros. Co.

Athens, Greece

2011

Print mounted on wood

1 3/4 x 2 1/4 inches