Sw. Mikolaj

Icon

Teresa Mysków
Poland
Canvas on wood
13 × 24 inches