Icon

Ventourakis Bros. Co.
Athens, Greece
2011
Print mounted on wood
1 3/4 × 2 1/4 inches