Sv. Mikulase

Button

Roza
Brezno, Slovakia
2013
Metal
1 1/4 inch diameter