Saint Nicholas saving Sailors

Icon Print

Eri Fragiadaki
angelicon - Etsy
Heraklion, Greece
2016
Paper mounted on thin wood
2 × 2 3/8 inches
Sold as set of 10 mini-icons