St. Nicholas

Icon Print

Lewis Williams
Trinity Stores
Eden Prairie, Minnesota
2001
8 1/2 x 11 inches