sw. Mikolaj

Stained Glass

Kosciol sw. Mikolaja
Wolin, Poland