Eglise Saint-Nicolas

Bourseigne-Neuve, Wallonia Belgium

Roman Catholic