St. Nicolas (Shen Kolli) Church

Vodicë, Kolonjë Albania

Albanian Orthodox