Kisha e Shën NiKollë

Velipojë Albania

Albanian Orthodox