Kisha e Shën Kolli

Këmishtaj Albania

Albanian Orthodox

The church has been rebuilt.