Kisha e Shën Nikollë

Balëz Albania

Roman Catholic

The church dates from before 1363.