Nikolauskirche

Kematen / Caminata, Tirol Austria

Roman Catholic