Pfarrkirche Hl. Nikolaus—Bichlkapelle

Stockenboi Austria

Roman Catholic

The church is a protected monument.