Crkva Sv. Nikole

Draževac, Obernovac Serbia

Serbian Orthodox