Crkvica sv nikole

Nerežišća, Brac Croatia

Roman Catholic