Hoor wie stapt daar kinderen

Someone is coming, children

Sinterklaas on rooftops
Hoor wie stapt daar kinderen,
Hoor wie klopt daar kinderen,
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam.
't Is een vreemdeling zeker,
Die verdwaald is zeker,
'k Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
Breng ons vanavond een bezoek,
En strooi dan wat lekkers,
In een of andere hoek.

Stoute kinderen zegt hij,
Krijgen knorren zegt hij,
En een zakje, zegt hij met wat zout,
Want je weet wel zeg hij,
Dat Sint Nicolaas zegt hij,
Van die stoute kinderen heel niet houdt.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
Breng ons vanavond een bezoek,
En strooi dan wat lekkers,
In een of andere hoek.
Someone's coming, children,
Someone's knocking, children,
Someone's tapping at the window frame.
It's a stranger, I guess,
Who is wandering, I guess,
I shall check and ask him for his name.

Saint Nicholas, Saint Nicholas,
Will you please make a stop at our door,
And throw in some candy,
All around the floor.

Naughty children, he says,
Get a sermon, he says,
And no candy, but they get instead,
A bag of salt, so he says,
You should know, so he says,
That bad children really turn me sad.

Saint Nicholas, Saint Nicholas,
Will you please make a stop at our door,
And throw in some candy,
All around the floor.
*

Musical notation PDF

* English translation by Ruben 't Lam, Dutch Saint Nicholas songs translated into English. Used by permission.

Illustration by Adri Alindo, from St. Nicolaas by S. M. Bouman-van Tertholen, P. Noordhoff N.V., Groningen-Batavia.

back to top