Insel Lmulek Missier Taghna

Hymn to St. Nicholas

A hymn from the Church of Saint Nicolas, Siggiewi, Malta

White statue
San Nicolas statue in the square in front of the Church of San Nicolas of Bari, Siggiewi, Malta
Postcard detail: St Nicholas Center Collection

Insel lmulek Missier taghna
Ahna wliedek migburin;
Hawn madwarek ghax b'foh ri tek
Inhossuna wisq kburin.
Jum ta 'ferh jiddi gha
Iina fharstek qalbna kemm tis trieh,
Ghalik thabbat aktar qaw wighaliex fik issib mis trieh.
Ejjew nghajtu ghalenija
li Nikola qad dis kbir
Infahruh ghax matul hajjtu
Qatt ma kien tad dnub ilsir.
repeat

Fik ninsew ghawg, ghelt tba tija,
ttir marrih l'ghajja u l'hemm;
l'ghelm ta' hajtek ifakkarna
kif hajjitna ma tkunx semm.
Hsieb kulhadd kont tie hu f'haj tek,
morda ltiema, kbar u zghar
grejt bhal Kristu wara 'lmidneb, u ma nsejtx lgharajjes fqar.

Refrain

Text: Dun Nikola Aquilina
Tune: INSEL LMULEK by Mons. Lawrence Mifsud

Piano melody

Musical notation PDF


Text by Dun Nikola Aquilina, tune by Monsignor Lawrence Mifsud, Siggiewi, Malta, mp3 file from Siggiewi. Used by permission.

Mp3 files courtesy of Mons. Lawrence Mifsud and Jennifer Wolfe and the Hope College Music Department.

back to top